Casa Coll i Regàs

L'any 1896, Joaquim Coll i Regàs va comprar dues cases al carrer d'Argentona i immediatament edificà la seva de nova planta d'acord amb el projecte redactat per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que quedà enllestida l'any 1898. El planejament seguia la tradició dels casals de la burgesia urbana de Mataró i, en aquest sentit, és l'únic casal construït a la ciutat en època modernista.El 12 de maig de 1897 Pere Comas, paleta, veí de Mataró, va demanar permís a l'Ajuntament d'aquest municipi per renovar totalment les cases dels números 55 i 57 del carrer d'Argentona, dues cases que Coll i Regàs havia adquirit l'any anterior. Tot i el text de la sol·licitud de llicència, l'obra consistia en l'enderrocament de les dues cases existents i la construcció d'un edifici de nova planta, com s'aprecia expressament als plànols del projecte que acompanyaven la petició del permís d'obra.El projecte inclou un edifici de quatre plantes, soterrani, planta baixa, primer pis i golfes, tot construït de bell nou. Els plànols del projecte comprenen la façana, un esquema de la secció i les plantes baixa i pis; no hi figuren ni la planta soterrani, ni la planta de les golfes.La casa es pot visitar de dijous a diumenge en tres visites guiades: La Casa Coll i Regàs com a mostra d'una època, que dona a conèixer l'empenta constructiva i la configuració del nou eixample de Mataró en el context històric del Modernisme, i la figura de Joaquim Coll i Regàs, un empresari dedicat i compromès socialment; La Casa Coll i Regàs com a mostra de les arts modernistes, que acosta el visitant a les arts modernistes aplicades a la casa des del vessant més artesanal; i, finalment, La Casa Coll i Regàs com a mostra dels gustos modernistes, que descobreix els gustos modernistes i convida a reviure els costums de la societat de finals del segle XIX en el marc de la Casa Coll i Regàs, magnífic exemple d'aquesta vida moderna. Totes les visites inclouen un cafè al pati.Durant la visita es poden contemplar, entre d'altres, objectes, un llum de sostre original de la Casa Coll i Regàs, una peça tipus fanal realitzada en vidre policromat i emplomat amb estructura de llautó; i una arquimesa pertanyent al mobiliari original de la Casa que la Fundació Iluro ha recuperat i restaurat.La Fundació Iluro també ofereix uns tallers pedagògics adreçats a les escoles: Urbanitz'art, que permet als més petits treballar el procés creatiu de l'artista modernista; Materialitz'art, per conèixer els materials emprats en la creació en època modernista i comparar-los amb materials actuals utilitzant impressores i llapis 3D (aquest taller també s'ofereix en visita familiar el primer diumenge de cada mes), i Debats des de l'obrador, un espai de diàleg per comparar els àmbits de la societat modernista amb la del segle XXI.Finalment, per arribar a nous públics s'ha creat El misteri de la Casa Coll i Regàs, una activitat on experimentareu la diversió d'un escape room i l'emoció d'un treasure hunt. Tot això, amb la particularitat de desenvolupar-se en un espai cultural i singular.D'altra banda, l'edifici es posa a disposició d'empreses i particulars que vulguin celebrar esdeveniments en un marc únic i ple d'història.La Casa Coll i Regàs és considerada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Monument Històric, des de l'any 2000, i forma part de la Ruta Europea del Modernisme.
Arquitecte Josep Puig i Cadafalch
Edifici d'interès històric
Estil arquitectònic
Modernista
Segells i certificacions Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona Compromís Biosphere

Al mapa