Blat de moro escairat

#
El conreu de blat de moro escairat a la comarca del Berguedà es va iniciar al segle XVIII. Es tracta d'un cereal provinent d'Amèrica que es va introduir a Europa a partir del segle XVI.Gràcies a l'alta rendibilitat del producte i del baix cost que suposava, els pagesos estaven molt interessats en aquesta cereal americà. El procés de treure la pellofa del cereal s'anomena l'escairament i d'aquí prové el nom d'aquesta varietat de blat caracteritzat pel seu color blanc.És tradicional al Berguedà afegir el blat de moro escairat a l'escudella de Nadal.
Comarques
Berguedà
Temporada
Estiu

Al mapa