Qui sommes nous

Des de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballem per promoure un turisme sostenible i responsable que contribueixi al desenvolupament social i econòmic dels municipis de la província de Barcelona. 

Les línies estratègiques de treball s'estructuren mitjançant l'Oficina tècnica, encarregada d'impulsar i donar suport al desenvolupament turístic del territori i l'Oficina de màrqueting turístic que s'ocupa de la promoció utilitzant la marca Barcelona és molt més per presentar el conjunt d'atractius i serveis turístics de la Destinació Barcelona. 

Treballem pel desenvolupament d'un turisme respectuós que impacti de forma positiva en el territori i que preservi l'entorn i la natura. Per això la sostenibilitat és un eix transversal en totes les línies de treball. Fomentem el Certificat Biosphere tant en empreses com en institucions per generar un ecosistema turístic sostenible que garanteixi el benestar present i futur. 

Línies d'actuació:

  • Promoure grups territorials i grups de negoci per aconseguir un turisme de qualitat i competitiu.
  • Contribuir a la dinamització turística del territori a través de la gestió d'ajuts a la inversió en infraestructura i a les activitats turístiques gestionades dins del programa Xarxa de Governs Locals.
  • Participar en els consorcis de promoció turística del territori de la província. Promoure la creació i la millora d'oficines de turisme.
  • Gestionar diferents eines i suports de màrqueting i comunicació turística a través de la marca Barcelona és molt més, per tal de posicionar l'oferta de la província de Barcelona en els diferents mercats emissors.

 

Soledad Bravo, gerenta  

"Treballem pel desenvolupament social i econòmic de les comarques de Barcelona a través del turisme, mitjançant la governança i la promoció per generar creixement econòmic sostenible que aporti riquesa preservant els valors i el que som". 

 

 

 

Xavier Font, cap de l'Oficina tècnica de Turisme  

"Fem llocs millors per viure que també siguin millors per visitar".

  

 


 

Anna Sánchez, cap de l'Oficina de Promoció Turística

"Tenim la millor feina del món, ens dediquem a la indústria de la felicitat".

 

 

 

Vols contactar amb nosaltres?

Oficina de Màrqueting Turístic
turisme@diba.cat


Oficina Tècnica de Turisme 
ot.turisme@diba.cat

Recinte Maternitat - Pavelló Mestral
Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona