Апартаменты

* Consulta el llistat d'habitatges d'ús turístic (web de la Generalitat de Catalunya)